แห่กฐิ ณ วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม

18 พ.ย. 2561 คณะผู้บริหาร ครู ตัวแทนนักเรียน ร่วมแห่พุ่มกฐิน เพิ่อร่วมถวายบุญให้แก่ วัดปากน้ำสมุทรคงคาคาร สืบเนื่องพระเพณีลอยกระทง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Contact name