กิจกรรมสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น

ASEAN-61

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 รับความรู้จาก ตัวแทน 7 ชุมชน ณ วัดปากน้ำสมุทรคงคม จ.ระยอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Contact name