ค่ายพุทธบุตร

วันที่ 24 - 27 พ.ค. 62 คณะครูและนักเรียน ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดคลองทราย ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Contact name