ภาพกิจกรรมการมาศึกษาดูงานของ สพท. เพชรบูรณ์ เขต 2 จังหวัดเพชรบูรณ์
ศุกร์ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2552

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีจำนวนผู้มาศึกษาดูงานประมาณ 200 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร

Additional information