หน้าหลัก

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต สพม.18

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล และได้รับคัดเลือก

เป็นตัวแทนเขต สพม.18


รางวัลชนะเลิศ การแกะสลักผักและผลไม้ระดับ ม.ปลาย (เป็นตัวแทน)

ครูผู้ควบคุม : ครูนงเยาว์  ยิ่งกว่าชาติ

  

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ม.ต้น (เป็นตัวแทน)

ครูผู้ควบคุม : ครูนงเยาว์  ยิ่งกว่าชาติ

  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันประดิษฐ์โครงงานอาชีพระดับ ม.ปลาย (เป็นตัวแทน)

ครูผู้ควบคุม : ครูนิรมล  วารีรัตนโรจน์

  

รางวัลเหรียญทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

ครูผู้ควบคุม : ครูสมัชชา  จันทร์แสง


 


Additional information