เนื้อหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ 56

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2556

 

9/ก.ย./2556 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล.(ตอกเข็ม) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวโหลดเอกสาร 

9/ก.ย./2556 ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ รับสมัครพนักงานทำความสะอาด 3 ตำแหน่ง

ติดต่อสอบถาม  038-940381 ต่อ 105 ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป 

19/ก.ค./2556 ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324ล. (ตอกเข็ม) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก ดาวโหลดเอกสาร 

16/ก.ค./2556 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล.(ตอกเข็ม) ครั้งที่2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ดาวโหลดเอกสาร 

25/มิ.ย./2556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล. (ตอกเข็ม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ดาวโหลดเอกสาร 

18/มิ.ย./2556 ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล. (ตอกเข็ม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ดาวโหลดเอกสาร 

07/มิ.ย./2556 รับสมัครครูสอนต่างชาติ 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

Apply the foreign teacher 1 position. Call for details. 038-940381 #105

 03/มิ.ย./2556 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ เอกวิชาคอมพิวเตอร์ (รยว.3)

 

14/พ.ค./2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ เอกวิชาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง ดาวโหลดเอกสาร << คลิกที่นี่ 


29/ มี.ค./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ เรื่องประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล./55 ครั้ง2ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 
26/ มี.ค./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล./55 ครั้ง2ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ  
8/ มี.ค./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล./55 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
4/ มี.ค./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์  การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324ล./55 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
9/ ม.ค./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับเจ้าหน้าที่บัญชี  
รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี (ปวส) อัตราเงินเดือน 9,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

25/พ.ย./2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่ายครั้งที่ 4 ดาวโหลดเอกสาร 

4/พ.ย./2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่ายครั้งที่ 3 ดาวโหลดเอกสาร 

9/ก.ย./2556 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล.(ตอกเข็ม) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวโหลดเอกสาร 

9/ก.ย./2556 ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ รับสมัครพนักงานทำความสะอาด 3 ตำแหน่ง<

ติดต่อสอบถาม  038-940381 ต่อ 105 ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป 

19/ก.ค./2556 ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324ล. (ตอกเข็ม) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกดาวโหลดเอกสาร 

16/ก.ค./2556 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล.(ตอกเข็ม) ครั้งที่2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ดาวโหลดเอกสาร 

25/มิ.ย./2556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล. (ตอกเข็ม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ดาวโหลดเอกสาร 

18/มิ.ย./2556 ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล. (ตอกเข็ม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ดาวโหลดเอกสาร 


 

  ประชาสัมพันธ์ปี54 / ประชาสัมพันธ์ปี55 / ประชาสัมพันธ์ปี56 ประชาสัมพันธ์ปี57 / ประชาสัมพันธ์ปี58

Additional information