เนื้อหา

ข่าวสารกิจกรรมปี 2558

 

12 ธ.ค. 58   สพม. 18 ได้มาเยี่ยมโรงเรียนระยองวิทยาคมปาน้ำของเรา
4 ธ.ค. 58 ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในกิจกรรมวันพ่อ ประจำปีการศึกษา 2558 
1 ธ.ค. 58 พวกเราร่วมใจ รณรงค์วันเอดส์โลก กิจกรรมดี ๆ ที่สรรค์สร้างเพื่อพวกเราชาวฟ้าขาว 
28 พ.ย. 58  ทัศน์ศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ฟาร์มจระเข้สามพราน จ.นครปฐม  
25 พ.ย. 58 ร่วมกับชุมชนปากน้ำ รับถ้วยพระราชทานแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระเทพ
พระรัตนราชสุดาฯ งานแข่งเรือยาวประเพณี ประจำปี 2558
25 พ.ย.  ประจำปีการศึกษา วันวชิราวุธประจำปีการศึกษา 
ณ  โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
25 พ.ย. 58 รางวัลชนะเลิศ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ประเพณีลอยกระทง 
ณ สวนศรีเมือง
25 พ.ย. 58 เรือยาว โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน
รอบชิงชนะเลิศ สู้ๆๆๆๆ ลูกฟ้าขาว
25 พ.ย. 58 ห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ก ร่วมกับชุมชนงานประจำปี 
ประมวลภาพองค์เล็ก / ประมวลภาพองค์ใหญ่
24 พ.ย. 58  ติวนักธรรม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ณ ห้องโสตโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ  
23-24 พ.ย. 58 สืบสานประเพณีลอยกระทงที่ชุมชนวัดปากน้ำ จ.ระยอง 
ภาพกิจกรรมวันที่ 23 พ.ย. / ภาพกิจกรรมวันที่ 24 พ.ย. 
22 พ.ย. 58  ทอดกฐิน นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำและชุมชน 
ได้ร่วมทอดกฐินเด็กดี V-star ณ วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม จ.ระยอง
21 พ.ย. 58  ทัศนศึกษา> มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จังหวัดอยุธยา 
    08 พ.ย. 58  ว้นประชุมผู้ปกครอง  เป็นกิจกรรมผู้คุยกับผู้ปกครองเรื่องเกี่ยวกับนักเรียน  
18 ส.ค. 58  ว้นวิทยาศาสตร์  เป็นกิจกรรมทดลองและโชว์ชุดรีไซล์เคิล  
11 ส.ค. 58  กิจกรรมว้นแม่เห่งชาติ  เป็นกิจกรรมถวายความเคารพต่อพระราชินี
09 ส.ค. 58  กิจกรรมปั่นวัดใจ..สายใยฟ้า-ขาว  เป็นกิจกรรมส่งเสริมการปั่นออกกำลังกาย
06 ส.ค. 58  พิธีเปิดและส่งมอบสวนสุขภาพ  เป็นกิจกรรมร่วมด้วยกา่รเปิดพิธี ณ สวนสุขภาพ 
   29 ก.ค. 58  ลูกทุ่งไทยต้านภัยยาเสพติด  เป็นกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
   28 ก.ค. 58 ถวายเทียนจำนำพรรษา วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม  วัดกรอกยายชา
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดีงามของไทยและเป็นพิธีของศาสนาอันยาวนาน
   24 ก.ค. 58 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา  เป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย
   21 ก.ค. 58 อบรมอนามัยเบื้องต้น เป็นโครงการ "ปันสุขสู่ 2 วัยใส่ใจชุมชน"
อบรมให้ความรู้สุขภาพอนามัยพื้นฐานของผู้สูงวัย
   17 ก.ค. 58 กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ  ณ วัดปากน้ำ เพื่อประกาศตนเป็นพุทธมามะกะ
   13 ก.ค.58 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำได้เข้ารับการประเมิน  กิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย
โดยคณะกรรมการจากสาธารณสุข จ.ระยอง และผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
   04 ก.ค.58  เปิดงานร้อยรักสามแผ่นดินถิ่นตะวันออก  ณ อุทยานแห่งชาติเขาล้าน จังหวัดตราด
   01 ก.ค.58 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  เป็นกิจกรรมระลึกถึงรัชกาลที่ 6 
   30 มิ.ย.58 มอบรางวัลให้นักเรียนที่มีความสามารถ  เป็นการมอบรางวัลให้กับนักเรียนในกลุ่มสาระต่างๆ
   26. มิ.ย. 58 วันต่อต้านยาเสพติด  เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
   23 มิ.ย.58 วันสุนทรภู่  เป็นกิจกรรมระลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกของโลก
 23 มิ.ย. 58 การตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ขอขอบคุณจากคณะทีมแพทย์จากโรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง
ที่ช่วยมาเช็คตรวจสุขภาพนักเรียนของเรา
   19 มิ.ย. 58 สัปดาห์ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ทางโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมนี้
เพื่อสร้างจิตใต้สำนึกของนักเรียน
   13 มิ.ย. 58 เอสซีจีเคมิคอลส์ลึกเยาวชน ปี 6 ฟุตบอลลีกเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พล่าซ่า ระยอ

11 มิ.ย. 58 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558 เพื่อประชาธิปไตยที่สวยงาม

  11 มิ.ย. 58 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2558  ศิษย์น้อมบูชาครู
 

8 มิ.ย. 58 โครงการ "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์"โดยหน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดระยอง 

 

7 มิ.ย. 58 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ระดับ ม.2-5 ขึ้น ขอขอบคุณ คณะครูและผู้ปกครอง
ที่ใส่ใจห่วงใยบุตรหลาน

26 พ.ค. 58 โรงเรียนได้เปิดโครงการเต้นแอโรบิค วัยใสรูปร่างสวย ให้กับครูและนักเรียน 

โดยได้รับความอนุเคราะห์เสื้อจาก บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด  

21 พ.ค. 58 ขอขอบพระคุณ บริษัท Bangkok Cogeneration นำถังขยะให้กับน้อง ๆ

ชาวฟ้าขาว ภายใต้โครงการ "ขยะยิ้ม จาก Bangkok Coneneration"  

 

 6 เม.ย. 58 ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา

จังหวัดอุดรธานี ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน  

 นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำและโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 

 

14-15 มี.ค. 58 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2557 

ณ ค่ายสวนนงนุช จ.ชลบุรี

27 ก.พ. 58 กิจกรรมอำลาน้องพี่ ปีการศึกษา 2557 

 ชุมชน นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

21 ก.พ. 58 กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2557 

ชุมชน นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

17 ก.พ. 58 กิจกรรมตรุษจีน ปีการศึกษา 2557 

ชุมชน นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

23-24 ม.ค. 58 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2557 

ชุมชน นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

12 ม.ค. 58 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี 

ชุมชน นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

9-11 ม.ค. 58 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ

ชุมชน นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 

 กิจกรรมปี52 / กิจกรรมปี53 / กิจกรรมปี54 / กิจกรรมปี55 /กิจกรรมปี56 

 กิจกรรมปี57 / กิจกรรมปี58 /กิจกรรมปี59/กิจกรรมปี60

Additional information