เนื้อหา

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ

 CONGRATULATIONS !!!

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554

        ครูอัจฉญา  จูเจริญ       
                  ครูชำนาญการ  (งานแนะแนว)                

Additional information