เนื้อหา

ข่าวสารกิจกรรมปี 2555

 

10-12/ธ.ค./ 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  ศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

4 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช 

ครู และนักเรียน ม.1 - ม.6

1-2/ ธ.ค. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

นักเรียน ม.1 - ม.6 

28 / พ.ย. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ พิธีห่มผ้าพระเจดีกลางน้ำ และเปิดหอชมวิว 

ครู และนักเรียนระดับชั้น ม.4

  28 / พ.ย. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมรับด้วยพระราชทานเรือยาวประจำปี 2555  
ครู และนักเรียนที่เป็นตัวแทน
26-29/ พ.ย. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ พิธีเปิดงานลอยกระทง และกิจกรรมธาราพาโชค 
ครูและ นักเรียน ม.1 - ม.6
25 / พ.ย. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ วันสมเด็จพระมหาธิราชเจ้า  
ครู และนักเรียนร่วมพิธีวางพวงมาลา
28 / ส.ค. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมอาเซียน 2555 
นักเรียน ม.1 - ม.6
  10 / ส.ค. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
นักเรียน ม.1 - ม.6
  9 / ส.ค. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยต้านภัยยาเสพติด และเอดส์ 
นักเรียน ม.1 - ม.6
  1 / ส.ค. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา
นักเรียน ม.1 - ม.6
25 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
นักเรียน ม.1 - ม.6
21 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ พิธีไหว้ครู 2555
นักเรียนระดับ ม.1 - ม.6
1 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมนักเรียนร่วมรณรงค์ต้านภัยบุหรี่
  26 / ก.พ. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมโบว์ลิ่งเพื่อการศึกษา
นักเรียนระดับชั้น ม.3 ทัศนศึกษา ริบรี่ - ตลาดน้ำ 4 ภาค
17 / ก.พ. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมทัศนศึกษาโรงละครไทยอลังการ พัทยา
นักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6
9-11 / ก.พ. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมแข่งขันทักษะงานรักษ์เหลืองจันท์
ตัวแทนนักเรียนแข่งขันทักษะ งานรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 11
4 / ก.พ. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.3
นักเรียนระดับชั้น ม.3 ทัศนศึกษา ริบรี่ - ตลาดน้ำ 4 ภาค
 4 / ก.พ. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.2
นักเรียนระดับชั้น ม.2 ทัศนศึกษา ริบรี่ - ตลาดน้ำ 4 ภาค
22-23 / ม.ค. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
นักเรียนระดับชั้น ม.1 ณ.ค่ายนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี


กิจกรรมปี52 / กิจกรรมปี53 / กิจกรรมปี54 / กิจกรรมปี55 /กิจกรรมปี56 

กิจกรรมปี57/กิจกรรมปี58 / กิจกรรมปี59/กิจกรรมปี60

Additional information