เนื้อหา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา

โรงเรียน ระยองวิทยาคมปากน้ำ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตราดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 1 อัตรา

 สามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไป  เบอร์โทร. 038-940381  ต่อ 105

ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

Additional information