เนื้อหา

รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียน ระยองวิทยาคมปากน้ำ เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตราดังนี้

1. ครูสอนภาษาไทย 1 อัตรา

2. ครูสอนพละ 1 อัตรา

 สามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไป  เบอร์โทร. 038-940381  ต่อ 105

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

Additional information