เนื้อหา

รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

ด้วย โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ . 2547 จึงประกาศ รับสมัครคัดเลือก 4 ตำแหน่งดังนี้

1. ครูพละ 1 ตำแหน่ง

2. ครูคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

3. ครูฟิสิกส์ 1 ตำแหน่ง

2. ครูภาษาไทย 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดต่างๆสามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 038-940-381 (งานบุคคล)

Additional information