เนื้อหา

รับสมัครพนักงานขับรถ

โรงเรียน ระยองวิทยาคมปากน้ำ เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 10,000 บาท/เดือน

สามารถขับรถตู้ รถกระบะ และรถเก่งได้ และรู้เส้นทางเดินรถได้หลายจังหวัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 สามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไป  เบอร์โทร. 038-940381  ต่อ 105

ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม2555 เป็นต้นไป

Additional information