เนื้อหา

รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย 2 อัตรา

โรงเรียน ระยองวิทยาคมปากน้ำ

มีความประสงค์เปิดรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย 2 อัตรา


 สามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไป  เบอร์โทร. 038-940381  ต่อ 105

ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2555 เป็นต้นไป

Additional information