เนื้อหา

รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา (วุฒิ ปวส)

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

อัตราเงินเดือน 9,000 บาท

วันที่เปิดรับสมัคร 9 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

สามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไป  เบอร์โทร. 038-940381  ต่อ 105

Additional information