เนื้อหา

ข่าวสารกิจกรรมปี 2556


 

19-20 ธ.ค. 56 >> กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2556  

 นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 4 ธ.ค. 56 >> กิจกรรมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช  

 นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

19 ส.ค. 56 >> กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

14-16 ส.ค. 56 >> กิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด 

นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

9 ส.ค. 56 >> กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 

9 ส.ค. 56 >> กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 2 ส.ค. 56 >> กิจกรรมลูกทุ่งไทยต้านภัยยาเสพติด 

นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

9 ส.ค. 56 >> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ..........................................................

นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 

17/มิ.ย./ 2556 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ 

นักเรียน ม.1 - ม.6 

13/มิ.ย./ 2556 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 

นักเรียน ม.1 - ม.6 

 20/ก.พ./ 2556 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมอำลาน้องพี่ ปีการศึกษา 2555 

นักเรียน ม.3 - ม.6 

 

23-24/ม.ค./ 2556 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2555 

นักเรียน ม.1 - ม.6 

 10-12/ธ.ค./ 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  ศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

4 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช 

ครู และนักเรียน ม.1 - ม.6

1-2/ ธ.ค. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

นักเรียน ม.1 - ม.6 

28 / พ.ย. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ พิธีห่มผ้าพระเจดีกลางน้ำ และเปิดหอชมวิว 

ครู และนักเรียนระดับชั้น ม.4

  28 / พ.ย. / 2555 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมรับด้วยพระราชทานเรือยาวประจำปี 2555  
ครู และนักเรียนที่เป็นตัวแทน

 

 

กิจกรรมปี52 / กิจกรรมปี53 / กิจกรรมปี54 / กิจกรรมปี55 /กิจกรรมปี56 

กิจกรรมปี57/กิจกรรมปี58 / กิจกรรมปี59/กิจกรรมปี60

Additional information