เนื้อหา

โรงเรียน ระยองวิทยาคมปากน้ำ รับสมัครพนักงานทำความสะอาด 3 ตำแหน่ง

 สามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไป  เบอร์โทร. 038-940381  ต่อ 105

ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

Additional information