เนื้อหา

ข่าวสารกิจกรรมปี 2557

 

 21 พ.ย. 57 ต้อนรับรองผู้อำนวยการ วนิดา ใบโพธิ์

ชุมชน นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

3-6 พ.ย. 57 กิจกรรมร่วมกับชุมชนในวันลอยกระทง 2557

ชุมชน นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

6 ก.ย. 57 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

15 ส.ค. 57 AEC R.Y.W.3 

นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 4 ก.ค. 57 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 

 นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

1 ก.ค. 57 กิจกรรมวันสถาปนาวันลูกเสือไทย 

นักเรียน ม.1 - ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

26 มิ.ย. 57  กิจกรรมวันสุนทรภู่  

 นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

24 มิ.ย. 57 >> กิจกรรมรับน้องใหม่นักศึกษาวิชาทหาร 2557  

 นักศึกษาวิชาทหาร

18 มิ.ย. 57 >> มอบทุนการศึกษา (BLCP) 

นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

8 มิ.ย. 57 >> ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษาที่ 1/2557 

นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 

16 พ.ค. 57 >> ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน นายจามร วาจาสิทธิ์ 

นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 เชิญชวนศิษย์เก่าและผู้มีเกียรติร่วมงานสานสัมพันธ์ฟ้าขาว และโบว์ลิ่งเพื่อการศึกษา 

 ประชาสัมพันธ์ รยว.3

19-20 ธ.ค. 56 >> กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2556  

 นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 4 ธ.ค. 56 >> กิจกรรมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช  

 นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

อ่านเพิ่มเติม

 

 กิจกรรมปี52 / กิจกรรมปี53 / กิจกรรมปี54 / กิจกรรมปี55 /กิจกรรมปี56 

กิจกรรมปี57 /กิจกรรมปี58 / กิจกรรมปี59/กิจกรรมปี60

Additional information