เนื้อหา

รองชนะเลิศอันดับ 1 Adobe Flash Cs6

นักเรียนคนเก่ง ICT !!!

นายฉัตรชัย สิงเพ็ง และ นางสาวชนัญญา สัมฤทธิ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  สร้างสื่อผสมด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ  ประจำปี 2558 ราชมงคล รักษ์เหลืองจันทร์

ณ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์ 2557


                    

 

Additional information