เนื้อหา

รองชนะเลิศอันดับ 2 ออกแบบผลิตภัณฑ์

นักเรียนคนเก่ง ICT !!!

นายทศพล  ชัยจิตต์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ออกแบบและพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ  ประจำปี 2558 ราชมงคล รักษ์เหลืองจันทร์

ณ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์ 2557


                    

 

Additional information