เนื้อหา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่อายุไม่เกิน 18 ปี

 CONGRATULATIONS !!!

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่อายุไม่เกิน 18 ปี

แข่งขัน ณ ที่ สวนศรีเมือง ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1

        

        

Additional information