เนื้อหา

ข่าวสารกิจกรรมปี 2559

 

16 มกราคม 2560 เนื่องในกิจกรรมวันครู ประจำปี 2559 คณะครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ร่วมกิจกรรมตักบาตร และรับรางวัล ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง
11 ฑฤศจิการยน 59 นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ BLCP จ.ระยอง
2 ธันวาคม 59 คณะครู และนักเรียน ระดับ ม.3 ร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธ์ุปลาน้ำ เนื่องบำเพ็ญในพระราชกุศล ปัญญาสมวาร
17 ธันวาคม 59 คณะนักเรียน ม.5 เดินทางไปทัศนศึกษาที่ สวนสยาม กรุงเทพ
16 ธันวาคม 59 ธนาคาเพื่อการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ธนาคารโรงเรียน ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 
12 ธันวาคา 59 ตรวจวัดตาบอดสี ประจำปี ในงานอนามัยโรงเรียน
  22 พ.ย. 59 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภัดี เพื่อแสดงความจักรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 

 

 

22 พ.ย. 59 ทีมนักกีฬาลูกน้ำเค็ม รับมอบถ่วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล รายการ "เอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาวชน ปี 2559

14 พ.ย. 59 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมพิธี "ห่มผ้าพระเจดีย์" ณ เจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ จ.ระยอง  สืบเนื่องเป็นประจำทุกปี 

11 พ.ย. 59 คณะครู และผู้บริหาร ลงนาม MOU "โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา บริษัทกลาง และชุมชน

6 พ.ย. 06 กิจกรรม "ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559" ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองทุกท่าน ที่ ให้ความรวมมือ ในการประชุมพบปะ ผู้บริหาร และครู 

 

5 พ.ย. 59 คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม "ทอดผ้าป่า กฐิน ประจำปี" ณ วัดสมุทรคงคาราง ต.ปากน้ำ จ.ระยอง (วัดปากน้ำ) เป็นประจำทุกปี 

28 ต.ค. 29 ขอขอบคุณ แขกผู้มีเกียรติ ที่ให้การสนับสนุน " กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อจัดบริจาคสมทบทุน เพื่อสร้างอาคารหลัง

24 - 25 ก.ย. 59 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ระยองวิทยาคมปากน้ำ จัดกิจกรรม "คอมแคมป์ 59" ให้แก่ น.ร.แผ่นคอมพิวเตอร์ และ ผู้ที่สนใจ โดยมี ผู้อำนวยการจามร วาจาสิทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 

9 ก.ย. 59 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลียม" ให้แก่ น้องของเรา ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 

9 ก.ย. 59 นำเสนอผลงาน วิชาการเพื่อความปลอดัยทางถนน"พลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
ระดับจังหวัด และภาคตะวันออก 
คณะกรรมการจาก ชมรมถนนปลดภัยในสถานศึกษา 

14 ก.ย. 59 บรรยาการสรุปผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา 2559

22 ส.ค. 59 บริษัท บางกอกโคเจนเเนอเรชั่น จำกัด ได้สนับสนุงบประมาณ ปรับปรุงแป้นบาสเกตบอล ให้กับโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

22 ส.ค. 59 บริษัท BLCP POWER จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัวและพัดลมดูดอากาศ จำนวน 2 ตัว เป็นจำนวน 32,000 บ. ให้กับนักกีฬาหอพัก โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง

9-20 ส.ค. 59 โครงการปลูกฝังธรรมะและคุณธรรมพื้นฐาน 9 ประการ ประจำการศึกษา 2559 โดยมีนักเรียนระดับ ม.4 ร่วมเข้าค่าย ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระยอง

19 ส.ค. 59 สถานธรรมไท้ต๋จัดกิจกรรมธรรมะให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษตอนต้น กับทางโรงเรียน

19 ส.ค. 59 คณะครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จากสพม.37 จ.แพร่และน่าน ศึกษาดูงาน กิจกรรมลดเวลาเรียน คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ยินดีตอนรับเป็นอย่างยิ่ง

18 ส.ค. 59 สาระวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สาระสังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และสัปดาห์อาเซียนเดย์ อีกทั้งมีการแสดงอาเซียนจากคณะครูและนักเรียน

16 ส.ค. 59 พิธีลงนาม ข้อตกลง MOU โรงเรียนสีขาว ระหว่าง สถานศึกษากับบุคลลากรภายในโรงเรียน

12 ส.ค. 59 คณะครูนักเรียน ร่วมจุดเทียนถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระบรมมราชินีนาถ เนื่องในจิกรรมวันแม่แห่งชาติ 

11 ส.ค. 59  จัดกิจกรรมวันแม่ ได้รับความร่วมมือ จากคุณแม่ทุกระดับชั้น 

5 ส.ค. 59 กิจกรรมลูกทุ่งไทย ต้านภัยยาเสพติด จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สายเลือดลูกทุ่งเต็มขุั้น ไม่ยอมกันเลยทีเดียวอ

4 ส.ค. 59 คณะครูและนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงปรชามติ เพื่อประชาธิปไตยของคนไทย ทุกคน 

26 ก.ค. 59 กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรม ประกวดการแข่งขัน เนื่องใกิจกรรมวันนภาษาไทย   และจำปีการศึกษา 2559 

22 ก.ค. 59 คณะเถ้านั้งศาลเจ้าโจวซือกง ปี 2558 มอบพัดลมให้โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 25,000 บาท

 เพื่อใช้ประโยชน์กับทางโรงเรียนต่อไป 

1 ก.ค. 59 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 59 และนำเทียนถวาย

ณ วัดปากน้ำสมุดคงคาราม / วัดกรอกยายชา / วัดลุ่มมหาชัยชุมพล

23 มิ.ย. 59  ทีมคณะทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยบาลระยอง ตรวจสุขภประจำปี แก่นักเรียนทุกคน 

21 มิ.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จักกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 

20 มิ.ย. 59 ยินดีต้อนรับคณะผู้เมิน ประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

17 มิ.ย. 59 อบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันพร้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลระยอง 

16 มิ.ย. 59 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

16 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 บรรยากาศเย็นชุ่มฉ่ำ

15 มิ.ย. 59 โรงพยาบาลระยอง ตรวจวัดสายตานักเรียน เนื่องในงานอนามัย 

9 มิ.ย. 59 ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี บ.BLCP POWER มอบทุกการศึกษา เป็นประจำทุกปี 

8 มิ.ย. 59 โครงการขับขี่ปลอดภัย ดำเนินการลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ เพื่อการขับขี่ปลอดภัย ของลูกฟ้า-ขาว

30 พ.ค. 59 คณะนักเรียน ครู และผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม นิทัศการ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 

27-28 พ.ค. 59 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายธรรมะ ณ มูลนิธีกวนอูไท่ต๋า จ.ระยอง

14 - 15  พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ ปีการการศึกษา 2559
มัธยมศึกษาปีที่ 1/มัธยมศึกษาปีที่ 4/มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 / มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 

5 ก.พ. 59  ตรวจสารเสพติด เฟ้าระวัง นักเรียนกลุ่มเสียง 

5 ก.พ. 59  ตรวจสารเสพติด เฟ้าระวัง นักเรียนกลุ่มเสียง

3 ก.พ. 59 คณะกรรมการ >ประเมินปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พวกเราชาวฟ้าขาว น้อมรับคำติชม 

28 ม.ค. 59 คณะผู้บริหารและครู จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2 เยี่ยมชม
โรงเรียนของเรา

23 ม.ค. 59 สาระการเรียนรู้ภาษา จัดทัศนศึกษา แก่นักเรียนทุกระดับชัน "ย้อนรอยนิราศภูเขาทอง"
งานนี้ ถูกใจทั้งครูและนักเรียน 

20 ม.ค. 59 สำนักเสถียรธรรมสถาน นำพระพุทธชัยันตีองค์ดำ ได้มาเยี่ยนนักเรียน

ร.ย.ว.3 พร้อมด้วยธรรมะดี ๆ ทำให้ คณะครูและนักเรียนรู้สึก ดีไปทั้งปี

16 ม.ค. 59 คณะครูโรงเรียนยองวิทยาคมปากน้ำ เนื่องในวันครู  ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม  
ร่วมงานคุรุปูชนีย์ 

9-11 ม.ค. 58 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ

ชุมชน นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ


 
กิจกรรมปี52 / กิจกรรมปี53 / กิจกรรมปี54 / กิจกรรมปี55 /กิจกรรมปี56  

 กิจกรรมปี57 / กิจกรรมปี58 /กิจกรรมปี59/กิจกรรมปี60

Additional information