เนื้อหา

เอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาวชน59

 

 CONGRATULATIONS !!!

ขอแสดงความยินทีมนักฟุตบอล ทีมลูกน้ำเค็ม ชนะเลิศ 

รายการแข่งขัน เอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาวชน ปี 2559

เพื่อรับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

คณะครูผู้ฝึกซ้อม

 

โฉมหน้าคนเก่ง ของเรา

 

        

Additional information