เนื้อหา

รางวัล นักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ปี59

 CONGRATULATIONS !!!

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนกพร  เวทวิทยากิจ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่  66 

 
Additional information