เนื้อหา

ข่าวสารกิจกรรมปี 2560

 

19 พฤศจิกายน 2561  คณะผูิบริหาร ครู เป็นตัวแทน เชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชดุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในกิจกรรมแข่งขันเรือยาวประเพณี ณ วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม 
18 พฤศจิกายน 2561  คณะผูิบริหาร ครู และตัวแทนนักเรียน กลุ่มสารศิลปะ ร่วมแห่กฐิน ไปยังวัดปากน้ำสมุทรคงคาราม เนื่องในเทศกาลผระเพณีลอยกระทง 
17-18 พฤศจิกายน 2561  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายต้นกล้าวรรณศิลป์ ณ โรเรียนระยองวิทยาคปากน้ำ และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งานนี้ ภาษไทยเข็มแข็งจริง ๆ 
14 พฤศจิกายน 2561 นายจิรวัฒน์ ศรีตะวัน ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาระยอง มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ กระปุกออมทรัพย์ “น้องกุ๊กไก่ชวนออม” โดยมีผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนงานธนาคาร ร่วมรับมอบ เพื่อใช้ใน โครงการโรงเรียนธนาคาร และจัดกิจกรรมส่งเสริมเงินออม 
 12  พฤศจิกายน 2561 ยินดีต้อนรับโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสีขาว 
 11 พฤศจิกายน 2561 นายสันติ มุกดาสนิท ฝ่ายบริหาร และคณะครู พบผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
8 พฤศจิการยน 2561 เวลา 9.30 ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ ขุนพลนักเตะ "ฟ้า-ขาว" U-18 คว้าแชมป์ในฤดูกาล รายการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ มาครองในรอบ คัดตัวแทนเขต 2 ภาคตะวันออก ตีตั๋วเข้ารอบประเทศ "นครสวรรค์เกมส์"
 12 สิงหาคม 2561 รองผู้อำนวยการ นางสาวกัลยา  บรรทัดจันทร์ ร่วมคณะครู และนักเรียน ประกอบพิธิวางพานพุ่มถวายราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สวนศรีเมือง 
 3 สิงหาคม 2561 คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมวันศุกร์เขัาวัด  ณ วัดปากน้ำสมุทรคงคา 
 3 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  มีโดยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมสดุดี การแสดง และแสดงความรักที่มีต่อแม่่ 
8 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีตัวแทน7 ชุมชน ร่วมให้ความรู้แก่นักเรียน 
8 สิงหาคม 2561 นิทรรศการอาเซียน ปีการศกึษา 2561 "อาเซียนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" จากคณะครูกลุ่มสาระสัมคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประธานในพิธี ผู้อำนวยการนายสันติ  มุกดาสนิท  
23 พฤศจิกายน 2560 ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี2560 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6
20-22 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนนักเรียนสายวิทย์ - คณิต อบรมโครงการ "ค่ายปิโตรแคมป์ สู่่แชมป์ปิโตร ปี60" โดยสำนักพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (OBA) จ.พระนครศรีอยุทธยา
19 พฤศจิกายน 60 ตัวแทนแกนนำ อบรมโรงเรียนคุณธรรม โดยวิทยากรจาก ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยา จ.พิจิตร
18 พฤศจิกายน 60คณะผู้บริหารและครู อบรมโรงเรียนคุณธรรม ดยวิทยากรจาก ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยา จ.พิจิตร
12 ฑฤศจิกายน การประชุมผู้ปกครองประจำปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
9 พฤศจิกายน 60 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดสนามสอบธรรมสนามหลวง ชั้น ตรี ,โท,เอก โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าสอบ 
9 พฤศจิกายน 60  นักเรียนรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทแข่งขัน Annimation ม.ต้น วิทยาลัยอี.เทค จ.ชลบุรี
9 พฤศจิกายน 60 นักเรียนรับรางวัลชมเชย WorkShop อบรมภาพยนตร์สั้น  "ขยะสร้างรายได้" จาก มหาวิทยาลัยหอการค้า ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และร.ร.อัสสัมชัญระยอง
3 พฤศจิกายน 60 กิจกรรมห่มผ้าพระเจดีย์ ประจำปี 60 วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม จ.ระยอง
  2 พฤศจิกายน 60 ตัวแทนนักเรียน แข่งเรือยาว รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
30 ตุลาคม 60 ฝ่ายบริหาร และคณะครู รับเสด็จถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องด้วยประเพณีแข่งเรือยาว วัดปากน้ำ จ.ระยอง
10 ตุลาคม 60 ยินดีต้อนรับ นายสันติ มุกดาสนิท ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

21 กรกฎาคม 60 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์พระพุทธศาสนา ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์จากวัดปากน้ำสมุทรคงคาราม ต.ปากน้ำ จ.ระยอง 

9 กรกฎาคม 60 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชึพและเทคโน ฯ พร้อมกับที่ปรึกษา ม.3 นำนักเรียนศึกษาดูงาน เกษตรแห่งชาติ 60 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  

6 กรกฎาคม 60 กิจกรรม หล่อเทียนจำนำพรรษา ถวายวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ,วัดกรอกยายชา,วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม อ.เมือง จ.ระยอง

4 กรกฎาคม 60 อบรม GEN Z จากคณะกรรมการ สมาคมเด็กและเยาวชน 

4 กรกฎาคม 60 รับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกาษา 2560 

30 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ ณ ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ 

29 มิถุนายน 2560 นักเรียนฝึกวิชาทหาร รับน้องนักศึกษาวิชาทหารปี 1 

27 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมรำลึกท่านสุนทรภู่ พร้อมทั้ง ส่งตัวแทนร่วมประกวด ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อ่านกลอนทำนองเสนาะ 

26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ส่วนหนึ่งโครงการโรงเรียนสีขาว

24 มิถุนายน 2560 คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ" โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

23 มิถุนายน 2560 ขอขอบคุณ บริษัทบีแอลซีพี มอบทุน "โครงการเพื่อน้อง ๆ เรียนดีกับ บีแอลซีพี " 

20 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกาษา ดำเนินโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬา จ.ระยอง

16 - 17 มิถุนายน 2560 นักเรียนระดับ ม.1 เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดคลองทราย อ.บ้านฉาง จ.ระยอง และม.4 ณ ธรรมสถิต อ.เมือง จงระยอง

15 มิถุนายน 2560 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ลูกศิษย์ที่ดี ต้องมีครู

11 มิถุนายน 2560 กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ระดับ ม.2-3 และ ม.5-6  ประปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยประชุมผู้ปกครอง ระดับ ม.1,ม.4 

6 มิถุนายน 2560 ตัวแทนนักเรียนเดินทางร่วมกิจกรรม ทะเลโลก-ทะเลไทย ณ แหลมเจริญ จ.ระยอง 

6 มินายน 2560 ประชาธิปไตยเต็มใบ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

26-27 พฤษภาคม 2560 คณะครู อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตรววษที่ 21

 

 กิจกรรมปี52 / กิจกรรมปี53 / กิจกรรมปี54 / กิจกรรมปี55 /กิจกรรมปี56 

 กิจกรรมปี57 / กิจกรรมปี58 /กิจกรรมปี59/กิจกรรมปี60

Additional information