เนื้อหา

ข่าวสารกิจกรรมปี 2554

27-29 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมกีฬาสี 2554
ณ.โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 

17 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมศึกษาดูงานนักเรียนชั้น ม.3 แผนการเรียนเกษตร
ณ.บ้านชะวึก ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง

 

17 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต สพม.18
ณ.โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุรี

 

12-14 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
นักเรียนระดับชั้น ม.2 ณ.ค่ายมหาเจษฎาราชเจ้าสัตหีบ

 

2 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมราชพลี
รวมพลังความดีทำความสะอาดพื้นที่ในโรงเรียน บริเวณรอบนอกโรงเรียน และสถานที่ชุมชน ถวายในหลวงครบ 84 พรรษา 5 ธันวามหาราช

 

2 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ พิธีถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
กิจกรรมพิธีถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

 

26 / พ.ย. / 2554 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ.โรงเรียนวัดป่าประดู่

 

26 / พ.ย. / 2554 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ณ.โรงเรียนวัดป่าประดู่

 

8 / ก.ย. / 2554 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

 

8 / ก.ย. / 2554 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 

30 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมวันสุนทรภู่
จัดขึ้นวันที่ 23 มิถุนายน 2554

 

30 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 16 มิถุนายน 2554

 

30 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ งานเปิดอาคารเรียน "พิทักษ์รัตตเขต"
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดอาคาร "พิทักษ์รัตตเขต"

 

26 / ก.พ. / 2554 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ ภาพกิจกรรมอำลาครู และน้องพี่ ม.3, ม.6
วันที่ 25 ก.พ. 2554

 

15 / ก.พ. / 2554 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ ภาพงานสานสัมพันธ์ ฟ้า-ขาว ครั้งที่ 2
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 

9 / ก.พ. / 2554 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓ ภาพ การมาศึกษาดูงานธนาคารโรงเรียน ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมและเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
วันที่ 8 ก.พ. 2554

 

กิจกรรมปี52 / กิจกรรมปี53 / กิจกรรมปี54 / กิจกรรมปี55 /กิจกรรมปี56 

 กิจกรรมปี57/กิจกรรมปี58 / กิจกรรมปี59/กิจกรรมปี60

Additional information