เนื้อหา

ข่าวสารกิจกรรมปี 2553

 

20 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  ภาพกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ปี 2553
  วันที่ 16-17 ธันวาคม 2553

 

3 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และถวายความจงรักภักดีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
  วันที่ 3 ธันวาคม 2553

 

28 / พ.ย. / 2553 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.ปลาย วันที่ 28 พ.ย.53
  โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 

28 / พ.ย. / 2553 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 วันที่ 27 พ.ย.53
  โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 

20 / ส.ค. / 2553 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  ลูกทุ่งไทยต้ายภัยยาเสพติดและเอดส์
  วันที่ 30 ก.ค. 53

 

20 / ส.ค. / 2553 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  เดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเพศหญิง
  สวนศรีเมือง จ.ระยอง

 

23 / มิ.ย. / 2553 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553
  วันที่ 17 มิ.ย. 2553

 

12 / ม.ค. / 2553 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  ภาพกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ณ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
  วันที่ 6-8 มกราคม 2553

 

 

กิจกรรมปี52 / กิจกรรมปี53 / กิจกรรมปี54 กิจกรรมปี55 /กิจกรรมปี56 /กิจกรรมปี56 

 กิจกรรมปี57/กิจกรรมปี58 / กิจกรรมปี59/กิจกรรมปี60

Additional information