เนื้อหา

ข่าวสารกิจกรรมปี 2552

 

25 / ธ.ค. / 2552 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2552
  วันที่ 23-25 ธันวาคม 2552

 

29 / ก.ค. / 2552 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  กิจกรรมลูกทุ่งไทยต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ ปี 52
  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2552

 

29 / ก.ค. / 2552 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
  วันที่ 3 ก.ค. 2552

 

2 / ก.ค. / 2552 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  ร่วมกิจกรรมงานพบวุฒิสภาและงานนิทรรศการฝ่ายต่างๆ
  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง วันที่ 2 ก.ค. 2552

 

25 / มิ.ย. / 2552 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๒
  วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

 

27 / พ.ค. / 2552 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ \"น้องๆ เรียนดีกับ BLCP\" ประจำปี 2552 (ปีที่8)
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 

25 / พ.ค. / 2552 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูที่ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้งานศิลปหัตถกรรม จ.สุพรรณบุรี
  วันที่ 25 พ.ค. 2552 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 

12 / พ.ค. / 2552 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  ภาพการอบรมขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืนและการจัดทำแฟ้มสะสมงาน
  วันที่ 12 พ.ค. 2552 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 

30 / มี.ค. / 2552 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2,3,5 และ 6 เพื่อรับสมุด ปพ.6 และเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
  วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 

26 / มี.ค. / 2552 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  ภาพกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษา 2551
  วันที่ 26 มีนาคม 2552 ณ หอประชุมโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 

20 / มี.ค. / 2552 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  ภาพกิจกรรมการมาศึกษาดูงานของ สพท. เพชรบูรณ์ เขต 2 จังหวัดเพชรบูรณ์
  วันที่ 20 มีนาคม 2552 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จ. ระยอง

 

6 / มี.ค. / 2552 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
  วันที่ 4 มีนาคม 2552 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 

3 / มี.ค. / 2552 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  การประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
  ณ หอประชุมโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ วันที่ 3 มี.ค. 2552

 

2 / มี.ค. / 2552 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  มอบรางวัลกิจกรรม 5 ส. แก่คุณครูและนักเรียนที่ชนะการทำกิจกรรม
  วันที่ 2 มีนาคม 2552

 

23 / ก.พ. / 2552 : ข่าวกิจกรรม รยว.๓  ผู้อำนวยการมอบของที่ระลึกแก่อาจารย์ฝึกสอนที่ครบกำหนดการฝึกสอน
  วันที่ 23 ก.พ. 2552

 

 

กิจกรรมปี52 / กิจกรรมปี53 / กิจกรรมปี54 กิจกรรมปี55 /กิจกรรมปี56 

 กิจกรรมปี57/กิจกรรมปี58 / กิจกรรมปี59/กิจกรรมปี60

Additional information