เนื้อหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2554

 

23 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรับสมัครช่างซ่อมบำรุง 
ด้วยโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ มีความประสงค์จะรับสมัครช่างซ่อมบำรุง 1 ตำแหน่ง

 

23 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 
ด้วยโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 ตำแหน่ง

 

17 / ก.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศระเบียบการรับสมัครครูอัตราจ้าง
ด้วยโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

12 / ก.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (มัธยมศึกษา) มอก.
ด้วยโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (มัธยมศึกษา) มอก. เลขที่ 1494-2541 และ มอก. เลขที่ 1495-2541 จำนวน 20

 

30 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์
ติดต่อได้ที่ ห้อง กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 

7 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วิชาเอก/กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

 

14 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครแม่บ้านทำความสะอาด จำนวนหลายอัตรา
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 

12 / ม.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครครูอัตรจ้างสอนวิชาภาษาไทย
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 

ประชาสัมพันธ์ปี54 / ประชาสัมพันธ์ปี55 / ประชาสัมพันธ์ปี56 ประชาสัมพันธ์ปี57 / ประชาสัมพันธ์ปี58

Additional information