เนื้อหา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 อัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 อัตรา (วุฒิ ปวส)
อังคาร ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2555

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 อัตรา  สามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไป  เบอร์โทร. 038-940381  ต่อ 105

Additional information