เนื้อหา

ประกาศรับสมัครครูจ้าง

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
อังคาร ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2555

ด้วยโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ . 2547 จึงประกาศ รับสมัครคัดเลือก 2 ตำแหน่งดังนี้

1. ครูชีวะวิทยา 1 ตำแหน่ง

2. ครูสังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดต่างๆสามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 038-940-381 (งานบุคคล)

Additional information