เนื้อหา

รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา (วุฒิ ปวส)

รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา (วุฒิ ปวส)

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

อัตราเงินเดือน 7,670 บาท

วันที่เปิดรับสมัคร 23 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

สามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไป  เบอร์โทร. 038-940381  ต่อ 105

Additional information