เนื้อหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ 55

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2555

14/ ธ.ค./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครแม่บ้าน 2 อัตรา และนักการภารโรง 1 อัตรา   
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารงานบุคล 038-940381
6/ ก.ย./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา   
รยว.3 รับสมัครครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย 2 อัตรา
23/ ส.ค./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา  
มีความสามารถในการขับรถตู้ รถกระบะ และรถเก่งได้ รู้เส้นทางหลากหลาย
14/ ส.ค./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศครูอัตราจ้าง 4 อัตรา  
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา 
28/ มิ.ย./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาเครื่องเช่าคอมพิวเตอร์ 
ดาวโหลดเอกสารที่นี่ <<< คลิก
9/ ม.ค./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับเจ้าหน้าที่บัญชี 
รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี (ปวส) อัตราเงินเดือน 9,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
14/ ธ.ค./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครแม่บ้าน 2 อัตรา และนักการภารโรง 1 อัตรา   
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารงานบุคล 038-940381
6/ ก.ย./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา   
รยว.3 รับสมัครครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย 2 อัตรา
23/ ส.ค./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา  
มีความสามารถในการขับรถตู้ รถกระบะ และรถเก่งได้ รู้เส้นทางหลากหลาย
14/ ส.ค./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศครูอัตราจ้าง 4 อัตรา  
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา 
28/ มิ.ย./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาเครื่องเช่าคอมพิวเตอร์ 
ดาวโหลดเอกสารที่นี่ <<< คลิก
29/ พ.ค./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
ครู และบุคลาการทางการศึกษา
10/ พ.ค./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา
5/ เม.ย./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์  
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรเจคเตอร์
5/ เม.ย./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ
5/ เม.ย./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์  
เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ
 20/ มี.ค./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครครูต่างชาติ 2 อัตรา
Apply the foreign teacher 2 position
 20/ มี.ค./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

20/ มี.ค./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา

 23/ ม.ค./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับเจ้าหน้าที่บัญชี 
รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี (ปวส) อัตราเงินเดือน 7,670 บาท จำนวน 1 อัตรา

10/ ม.ค./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 ตำแหน่ง

10/ ม.ค./2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 ตำแหน่ง

 

ประชาสัมพันธ์ปี54 / ประชาสัมพันธ์ปี55 / ประชาสัมพันธ์ปี56 ประชาสัมพันธ์ปี57 / ประชาสัมพันธ์ปี58

Additional information