เนื้อหา

รางวัล นักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ปี59

 CONGRATULATIONS !!!

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนกพร  เวทวิทยากิจ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่  66 

 
เอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาวชน59

 

 CONGRATULATIONS !!!

ขอแสดงความยินทีมนักฟุตบอล ทีมลูกน้ำเค็ม ชนะเลิศ 

รายการแข่งขัน เอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาวชน ปี 2559

เพื่อรับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

คณะครูผู้ฝึกซ้อม

 

โฉมหน้าคนเก่ง ของเรา

 

        

ชนะเลิศ Adobe Photoshop

 นักเรียนคนเก่ง ICT !!!

นางสาวศิรดา  ขจรกลิ่นมาลา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  แข่งขันการสร้าง Postor ประชาสัมพันธ์

ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ  ประจำปี 2558 ราชมงคล รักษ์เหลืองจันทร์

ณ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โครงงานวิจัยด้านพลังงาน

CONGRATULATIONS !!!

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดโครงงานวิจัยด้านพลังงาน

โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ออกแบบผลิตภัณฑ์

นักเรียนคนเก่ง ICT !!!

นายทศพล  ชัยจิตต์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ออกแบบและพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ  ประจำปี 2558 ราชมงคล รักษ์เหลืองจันทร์

ณ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์ 2557


                    

 

Additional information