• ภาคสนามปี2

          นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ได้ทำการลงภาคสนาม ณ มทบ.14

    ชมภาพเต็มคลิก