UPDATE

  • ฝากประกาศ 15/06/2558

    วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2,3 ทั้งชายและหญิง แต่งกายทุกนาย ส่วนปี 1 ใส่ชุดพละ
  • ปี2 ภาคสนาม 2/03/2558

    นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2 ได้ลงฝึกภาคสนาม ณ มทบ.14

    ชมรูปภาพคลิก