--------------------ส่วนนี้กำลังทำการปรับปรุง--------------------